Σύντομη παρουσίαση

Η εταιρία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2014. Σκοπός της είναι:

  • η ανάπτυξη και εκμετάλλευση συστημάτων και η παροχή υπηρεσιών που βασίζονται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και νέες τεχνολογίες,
  • η έρευνα σε νέες τεχνολογίες, η ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται σε αυτές και η προώθησή τους στην αγορά,
  • η παροχή υπηρεσιών συμβούλου, υπηρεσιών διαχείρισης και η εκπόνηση μελετών σε θέματα πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, και
  • κάθε σκοπός συναφής με τους παραπάνω.

Στοιχεία εταιρίας

Νομική μορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία

Επωνυμία: Simple New Ideas Private Company

Διακριτικός τίτλος: Simple New Ideas P.C.

ΑΦΜ: 800584550

ΔΟΥ: Χαλανδρίου

Αριθμός ΓΕΜΗ: 130780103000

Υπηρεσία ΓΕΜΗ: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας

Έδρα: Δήμος Χαλανδρίου

Διεύθυνση: Ποσειδώνος 4, 15232 Χαλάνδρι   (χάρτης)

Ημερομηνία λήξης 1ης χρήσης: 31/12/2014

Κεφάλαιο: 16.000 ευρώ

Εγγυητικές εισφορές: 0 ευρώ