Δημοσιεύσεις

Στοιχεία εταίρων και διαχειριστή

 1. ΑΦΜ 120554445
  Ταξίλου 35, Ζωγράφου
  Ποσοστό συμμετοχής 25%
 2. ΑΦΜ 076519127
  Αμαρυσίας Αρτέμιδος 32-34, Μαρούσι
  Ποσοστό συμμετοχής 25%
 3. ΑΦΜ 057881461
  Αμαρυσίας Αρτέμιδος 32-34, Μαρούσι
  Ποσοστό συμμετοχής 25%
 4. ΑΦΜ 036785590
  Αρχιμήδους 7, Παγκράτι
  Ποσοστό συμμετοχής 25%